Umut Etmek Lazım

Nedir umut etmek? Sözcük karşılığına baktığımız zaman; ummaktan doğan iç erinci, güven duygusu. Ne kadar derin bir anlamı var. İnsanı amacına götüren kaldırım taşlarının belki en önemlisi… Motivasyonu sağlayan ve bireyin yorulduğunu fark ettiğinde, durup nefes almasına fırsat tanıyan en güzel vesiledir; umut etmek.

Bakış açılarına göre; kimi zaman bir duygu olarak tanımlansa da, birçok kişi durumu, amaca götüren düşüncelerin toplamı olarak ifade eder. Her iki bakımdan da insan olmanın doğasında, oldukça köklü bir yere sahip olduğu aşikârdır.  İçinde barındırdığı derinlik, kimi zaman iyimserlikle karıştırılabilir. Hâlbuki aralarında belirgin farklılık vardır. İyimserlik; yaşamımızdaki gelişmelerin, iyi neticeleneceğine olan pozitif inançtır. Umutta ise, amaç söz konusudur. Her iki durumda da, geleceği düşünmek ve o günlerin hayatımıza artılar kazandıracağına inanmak, bunu kendimize amaç edinmek, bize avantaj kazandırır.

Peki, tersi durum toplumumuzda nelere sebebiyet verebilir, bir düşünelim. Bir kişinin ümidinin kırılması, yok olması, onu yaşamdan koparmaya başlar. Negatiflik arttıkça, motivasyonu düşer ve azmi kırılır. Bu durum tamda kişinin korktuğu gibi, başarısızlıkları beraberinde getirir. Çünkü artık yorulduğunda durup dinlendiği, kaldırım taşı orada değildir.

Özellikle günümüz gençlerinin, toplumumuzda yaşanan olumsuz gelişmeler karşısında pes etmesi, yarınlarımız için önemli riskler barındırır. Büyük resme bakıldığı takdirde, söz konusu durum kesinlikle hafife alınmamalıdır. Yeni neslin; yeterince çalışsalar bile, başarıyı elde edemeyeceklerine olan düşünceleri, sadece gençleri değil, ülke genelini etkileyen sonuçlar doğuracaktır. Bu bakımdan, onları eskiden olduğu gibi, hedeflere odaklandıracak, tabiri caizse kamçılayacak çözüm yolları aranmalıdır.

Umuttan kaynaklanan güven duygusu, bizi amacımıza ve hayata bağlar. Güveni zedelenen insan için, devam edebilmek güçleşecek ve yavaş yavaş yolun sonuna gelinecektir. Tamda bu sebepten ötürü; o güvenin her zaman taze tutulması, umudun içimizde yeşertilmesi gerekir. Hayatının baharında ve ülkemizin geleceği bu gençlerin; pes etme lüksü yok. Onlara yakışan; “Her ne zorluk yaşanırsa yaşansın, bende buradayım ve gitmiyorum.” Demeleridir.

Geçmişinde başarılarla tarihe damgasını vurmuş, yaşadığı tüm zorlukları aşarak, varlığını kazımış milletimiz; umut kelimesinin yaşayan tanıklarıdır.