UDER YK Üyesi Emrullah Sayır’dan Gazze Tepkisi

UDER Yönetim Kurulu Üyesi Emrullah Sayır;

Gazze'de yaşanan vahşet karşısında derin bir üzüntü ve öfke içindeyiz. Çatışma bölgelerinde yaşanan insanlık dramı, özellikle de masum çocukların hedef alınması kabul edilemez. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne taraf bir ülke olarak, her çocuğun yaşam, güvenlik, sağlık ve eğitim gibi temel haklarının korunması gerektiğine inanıyoruz.

Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybeden çocukların acısı yüreğimizde derin yaralar açmıştır. Çocukların savaşın ortasında kalması, hayatlarını kaybetmesi ve geleceğe dair umutlarının ellerinden alınması insanlık onuruna aykırıdır. Çocukların korunması, sağlıklı bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için tüm uluslararası toplumun sorumluluk alması gerekmektedir.

Yetkililere ve uluslararası topluma sesleniyoruz: Derhal tüm çatışmalar durdurulmalı ve barışçıl çözümler üzerinde çalışılmalıdır. Gazze'deki çocukların acil insani yardım ihtiyaçları karşılanmalı, sağlık hizmetlerine erişimleri sağlanmalı ve travma sonrası destek verilmelidir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin tüm maddeleri, özellikle çatışma bölgelerinde titizlikle uygulanmalıdır.

Adana'da Sel kaosu: Şehir sular altında Adana'da Sel kaosu: Şehir sular altında

Çocukların eğitim hakkı, sağlık hakkı ve güvenlik hakkı temin edilmelidir. Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerinin uluslararası bağımsız bir soruşturma tarafından incelenmesi ve sorumluların hesap vermesi sağlanmalıdır.

Bizler, UDER-Ulusal Çocuk Hakları Derneği olarak, Gazze'deki çocukların sesi olmaya devam edeceğiz. Barış, adalet ve insan hakları temelinde bir dünya için çalışmayı sürdüreceğiz. Çocuklarımızın güvenliği, mutluluğu ve geleceği için herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz.

Editör: Yüksel Aslan